Prijava

Poštovani klijenti,


Usljed promjene vrijednosti EURIBOR-a doći će do promjene nominalne kamatne stope na kreditima odobrenim sa varijabilnom kamatnom stopom vezanom za 6-mjesečni EURIBOR. Sve informacije i novi plan plaćanja biće dostupni u pretincu “Pošta”.

Srdačan pozdrav,

Vaša ProCredit Banka