Prijava

Poštovani klijenti,


Obavještavamo Vas da je došlo do BITNE izmjene načina načina popunjavanja naloga za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz plaća i na plaće,

te da uplata doprinosa za PIO na trenutni način neće biti moguća od 01.01.2020.

U Vašem mailbox-u možete pronaći:

“Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine”

u kojem se možete detaljnije informisati o navedenim promjenama.


Srdačni pozdravi,

Vaša ProCredit banka