Prijava

Poštovani klijenti,


Obavještavamo Vas da je došlo do BITNE izmjene načina načina popunjavanja naloga za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz plaća i na plaće, te da uplata doprinosa za PIO na trenutni način neće biti moguća od 01.01.2021.

U Vašem mailbox-u možete pronaći “Obavještenje Porezne uprave Federacije BiH ” u kojem se možete detaljnije informisati o navedenim promjenama.Vaša ProCredit Bank