Prijava

Poštovani,


Obavještavamo Vas da je Banka, s ciljem ublažavanja efekata značajnog porasta visine referentne kamatne stope (šestomjesečni EURIBOR), donijela odluku da za naredni referentni period neće povećati kamatne stope na aktivne kredite ugovorene sa varijabilnom kamatnom stopom.

Vrijednost šestomjesečnog EURIBOR-a važećeg na dan 30.3.2023. iznosi 3,312%. U cilju ublažavanja uticaja rasta referentne kamatne stope na ukupnu stopu Vašeg kredita, Banka je kao Vaš poslovni partner, odlučila preuzeti dio tog negativnog uticaja rasta.

O budućim odlukama Banke vezanim za predstojeće referentne periode bit ćete blagovremeno obaviješteni“.

S poštovanjem,

Vaša ProCredit Banka